Tillverkning och montering – för mekaniska lösningar

Väsby finmekanik är en produktionspartner för företag som saknar egen tillverkning. Sedan 1989 har vi tillverkat produkter och applikationer för mekaniska lösningar åt både lokala och internationella kunder. Vi tillverkar och levererar applikationer med högsta kvalitet, på det mest effektiva sättet både ur tids- och kostnadsperspektiv.

Produktion

Avancerade prototyper och oändliga serier

Vad behöver du hjälp med? Är det bearbetade detaljer, mekaniska helhetslösningar, avancerade prototyper eller oändliga serier? I vår verkstad finns en avancerad och modern maskinpark som arbetar dygnet runt. Med hjälp av den löser våra duktiga medarbetare alla slags produktionsuppdrag oavsett vilka ramar du har för att produktionen ska bli lyckad.

Läs mer om vår legoproduktion.
Personal som arbetar i vår maskinpark.

Montering

Totallösningar med montering

När det kommer till montering har vi en engagerad medarbetarstyrka vars kompetens är hög och uppskattad av kunder i alla led. Montörerna är sysselsatta med kvalitetstestning, justeringar, kundanpassningar och slutmonteringar. Här finns den kapacitet du behöver oavsett om det är avancerade prototyper med mekatronik eller enklare produkter i oändliga serier.

Läs mer om vår legomontering.Personal som arbetar med montering.

Välinvesterad maskinpark

I vår verkstad finns en avancerad och modern
maskinpark som arbetar dygnet runt:

Mätmaskin Vertex 311HC, Puma 6-3A, Daewoo, Hardinge T51 STK, Hardinge TT 65 STK, Makino a51nx, Star Längdsvarv, Brother, OKK, Nakamura-Tume, Dynamach, Victor

En detalj som mäts med Vertex mätmaskin.

Vad behöver du hjälp med?