Vi är certifierade enligt ISO 9001 

En ISO-certifiering innebär en hel del, både i stor och liten skala. Från det egna skrivbordet till rutiner för hela organisationen.

I Sverige ökar antalet ISO 9001-certifierade företag med en ny certifiering varje dag. Både tjänsteföretag och varuproducerade företag, offentliga så väl som idéella verksamheter använder sig av ISO 9001. Förutom en kvalitetsstämpel utgör certifieringen idag för många företag ett villkor för att överhuvudtaget kunna göra affärer och få delta i upphandlingar.

 

Vad innebär certifieringskriterierna för ISO 9001?

 

ISO-certifieringen innefattar krav på:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Förbättring
  • Processinriktning
  • Relationshantering
  • Faktabaserade beslut

 

Certifieringen innefattar ett välfungerande kvalitetsledningssystem. Ledningssystemet formas efter vår organisation för finmekanik och skräddarsys efter just vårt unika arbetssätt, både för ledning och för våra medarbetare. Med tydliga mål för det som – för just vår verksamhet och även för våra kunder – utgör god kvalitet: kan vi få en ännu mer effektiv och stärkt mekanisk verkstad och organisation.

 

Tydliga kvalitetsmål – tydliga rutiner – tydlig verksamhet 

Tydligt formulerade mål – och rutiner kopplade till dessa – för vår verksamhet, gör att vi tydligt kan upptäcka, mäta och utveckla vår kompetens inom den egna verksamheten. Detta gäller alla verksamhetsled – oavsett om det handlar om att få ett så smidigt arbetsflöde som möjligt, eller hur vi svarar i telefonen.

För oss är det viktigt att inte nöja oss – vi vill vidare, både kvalitetsmässigt och utvecklingsmässigt. Att vara ett ISO 9001 certifierat företag ser vi som ett stort steg på den vägen – vidare och framåt.

 

Ladda ner PDF