Certifikat för certifierat kvalitetsledningssystem. ISO 9001.

Väsby Finmekanik AB
Din fullfjädrade produktionspartner för mekaniska lösningar

Tillverkning av mekaniska produkter och konstruktioner

Väsby finmekanik är en produktionspartner för företag som saknar egen tillverkning. Sedan 1989 har vi tillverkat produkter och applikationer för mekaniska lösningar åt både lokala och internationella kunder. Affärsidén är att tillverka och leverera de applikationer som våra kunder önskar, på det mest effektiva sättet både ur tids- och kostnadsperspektiv. Applikationernas höga kvalitet i kombination med vår servicenivå leder till återkommande kunder och nya affärer.

Du hittar oss i Upplands Väsby. Att vi ligger så nära Arlanda är ingen slump – Vi skickar varje vecka leveranser med flyg till olika delar av världen.

Välkommen att kontakta oss!

 

Produktion i mekanisk verkstad

I vår verkstad finns en avancerad och modern maskinpark som arbetar dygnet runt. Med hjälp av den löser våra duktiga medarbetare alla slags produktionsuppdrag oavsett vilka ramar du har för att produktionen ska bli lyckad.

 

Mekanisk montering

Vår avdelning för montering har hög kompetens och är uppskattad av kunder i alla led. Vi utför kvalitetstestning, justeringar, kundanpassningar och slutmonteringar – Oavsett om du behöver avancerade prototyper med mekatronik eller enklare produkter i oändliga serier.

 

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillverka och leverera de applikationer som våra kunder önskar, på det mest effektiva sättet både ur tids- och kostnadsperspektiv. Applikationernas höga kvalitet i kombination med vår servicenivå leder till återkommande kunder och nya affärer.

VÄLINVESTERAD MASKINPARK

I vår mekaniska verkstad finns en avancerad och modern
maskinpark som arbetar dygnet runt:

Mätmaskin Vertex 311HC, Puma 6-3A, Daewoo, Hardinge T51 STK, Hardinge TT 65 STK, Makino a51nx, Star Längdsvarv, Brother, OKK, Nakamura-Tume, Dynamach, Victor.

Vi är certifierade enligt ISO 9001

Vi är certifierade enligt ISO 9001
Som leverantör av kompletta produkter måste Väsby Finmekanik hålla en mycket hög servicegrad. Vi är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och ständigt överträffa våra kunders förväntningar. Genom att vara lyhörd för kunders önskemål och krav, ständigt förebygga fel och brister samt förbättra verksamheten skapar vi förutsättningar för långvariga relationer med såväl kunder som leverantörer.

ISO 9001 är en internationell ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar. En kvalitetscertifiering av en oberoende part fungerar som en internationell kvalitetsstämpel och innebär att denne har granskat och godkänt ett företags verksamhet genom att bedöma och verifiera organisationens förmåga att uppfylla både kundkrav och egna krav.

Produktutveckling

vasbyfinmekanik_atWork_sm_1

Ventillägesställare

I mer än 20 år har vi tillverkat ventillägesställare åt en amerikansk kund i processindustrin. Under årets lopp har produkten förändrats och utvecklats men kravet har alltid varit 100% tillförlitlighet eftersom den har en vital funktion i en farlig miljö. Vi tillverkar detaljerna, köper in elektronik, monterar, testar, registrerar och levererar till slutkunder över hela världen.

Väsbybrodden

En av våra mesta långkörare är broddar till hästskor. Det är en enkel produkt med stora krav på kvaliteten. Genom att, som i alla våra produkter, alltid hålla hög kvalitet i montering och material har våra hästskobroddar intagit vinnarpositionen på marknaden. Travkuskar i elitlopp likväl som privatryttare med omtanke om sina hästar använder enbart våra broddar.

Vad behöver du hjälp med?