Legomontering

Vi effektiviserar era produktionsflöden!
Det innebär att vi erbjuder totallösningar för er montering, från inköp, lödning och förmontage till slutmontering, testning, kalibrering och leveranser. Från idéskiss till färdig legoprodukt – eller helt färdig produkt.

Montering – installation – test och leverans

Vilket typ av montage behöver du hjälp med?
Oavsett om din produktion innefattar bearbetade detaljer, oändliga serier av enklare produkter eller mekaniska helhetslösningar – så lämnar vi inget åt slumpen. Våra montörer har bred kompetens för både den rent praktiska kundanpassade monteringen, men även för skräddarsydda mindre justeringar. Allt för att upprätthålla ett så flexibelt och välanpassat legomontage som möjligt.

Legomontage hos oss innefattar:

  • Montering d.v.s. ihopfogning av produktdelar
  • Installation av inköpt elektronik
  • Kvalitetstestning för att säkerställa att alla kravspecifikationer uppfylles
  • Leverans direkt till våra kunders slutkund.

Har du frågor om vår legomontering, eller vill veta mer om vad Väsby Finmekanik kan göra för din verksamhet?

Välkommen att kontakta oss
Personal på Väsby Finmekanik som arbetar med legomontering.