Vi är certifierade enligt ISO 9001

Som leverantör av kompletta produkter måste Väsby Finmekanik hålla en mycket hög servicegrad. Vi är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och ständigt överträffa våra kunders förväntningar. Genom att vara lyhörd för kunders önskemål och krav, ständigt förebygga fel och brister samt förbättra verksamheten skapar vi förutsättningar för långvariga relationer med såväl kunder som leverantörer.

ISO 9001 är en internationell ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar. En kvalitetscertifiering av en oberoende part fungerar som en internationell kvalitetsstämpel och innebär att denne har granskat och godkänt ett företags verksamhet genom att bedöma och verifiera organisationens förmåga att uppfylla både kundkrav och egna krav.

Ladda ner PDF (Svenska) Download PDF (English)

vasby-finmek-9001-2008