Väsby Finmekanik AB – Din fullfjädrade produktionspartner

Väsby finmekanik är en produktionspartner för företag som saknar egen tillverkning. Sedan 1989 har vi tillverkat produkter och applikationer för mekaniska lösningar åt både lokala och internationella kunder. Vi tillverkar och levererar applikationer med högsta kvalitet, på det mest effektiva sättet både ur tids- och kostnadsperspektiv.

Produktion

Avancerade prototyper och oändliga serier

Vad behöver du hjälp med? Är det bearbetade detaljer, mekaniska helhetslösningar, avancerade prototyper eller oändliga serier? I vår verkstad finns en avancerad och modern maskinpark som arbetar dygnet runt. Med hjälp av den löser våra duktiga medarbetare alla slags produktionsuppdrag oavsett vilka ramar du har för att produktionen ska bli lyckad.

Montering

Totallösningar med montering

När det kommer till montering har vi en engagerad medarbetarstyrka vars kompetens är hög och uppskattad av kunder i alla led. Montörerna är sysselsatta med kvalitetstestning, justeringar, kundanpassningar och slutmonteringar. Här finns den kapacitet du behöver oavsett om det är avancerade prototyper med mekatronik eller enklare produkter i oändliga serier.

Välinvesterad maskinpark

I vår verkstad finns en avancerad och modern
maskinpark som arbetar dygnet runt:

Mätmaskin Vertex 311HC, Puma 6-3A, Daewoo, Hardinge T51 STK, Hardinge TT 65 STK, Bridgebort, Star Längdsvarv, Brother, OKK, Nakamura-Tume, Dynamach, Victor

Vad behöver du hjälp med?